O nás

Domů / O nás

Naše ambulance poskytuje komplexní služby interní ordinace od ambulantních diagnostických vyšetření přes konzultační činnosti, po specializované služby v oblasti interních onemocnění. Disponujeme kvalitním přístrojovým vybavením, které je pro správnou diagnostiku v interní medicíně naprostou nutností.

Jsme tým lékařů a zdravotních sester s letitou praxí v interní medicíně a kardiologii. V naší ambulanci poskytujeme komplexní služby se zajištěním následné péče. Ordinace se může pochlubit špičkovým přístrojovým vybavením, se kterým pracuje tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi v interní medicíně a kardiologii, a to včetně lékařů z pražských Komplexních kardiovaskulárních center a Interních klinik.

Především jsme však lidé jako Vy a máme tedy pochopení pro Vaše další starosti a potřeby. Jsme zdravotníci, kteří ve Vás nechtějí vidět jen kolonku pro pojišťovnu, nýbrž jedinečného člověka, a proto pro Vás vždy uděláme vše, co je v našich silách

Naše poslání

Naším posláním je pomáhat pacientům s interním onemocněním. Proto máme k dispozici moderní, kvalitní a spolehlivé přístroje. Ani sebelepší přístroj však nemůže zastat práci lékaře, který všechna získaná data analyzuje. Na základě Vašeho akutního zdravotního stavu naši lékaři stanovují optimální postup léčebné péče.

Pro koho tady jsme

Interní ordinace Internal Medicine Prague je otevřena všem pacientům, kteří vyžadují špičkovou péči. Přijímáme dospělé pacienty a pacientky všech věkových kategorií bez ohledu na místní příslušnost. V naší ambulanci máme porozumění pro pacienty z řad manažerů s omezenými časovými možnostmi, ale i pro seniory, kteří potřebují svůj zdravotní stav konzultovat podrobněji. Naši odborníci jsou zde pro Vás.

Proč k nám?

  • Interní medicínu děláme od srdce
  • Máme řadu cenných zkušeností
  • Jsme nadstandardně vybaveni moderními přístroji
  • Disponujeme příjemně vybavenou ordinací
  • Poskytujeme přímou návaznost na další specialisty
  • Poradíme Vám s vhodným dietním i režimovým opatřením
  • Jsme dobře dostupní MHD nejen z Prahy, ale i Středočeského kraje

Náš tým lékařů a sester

MUDr. Miloš Dobiáš

1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1996. Následovaly atestace v oboru vnitřního lékařství prvního stupně (2000) a specializační atestace z kardiologie (2004). Od roku 1996 pracoval na Klinice kardiovaskulární chirurgie II. Chirurgické kliniky VFN v Praze, v letech 2003 – 2004 na Interní klinice FN Motol (metabolická JIP), od roku 2005 doposud pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na téže fakultě dlouhodobě působí v pozici odborného asistenta. Dlouhodobě se věnuje ambulantní kardiologické praxi, konzultační činnosti ve zdravotnictví, publikuje v českých i zahraničních časopisech a pregraduálně i postgraduálně přednáší. Je členem několika odborných společností.

MUDr. Ivo Jokl

Doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

MUDr. Dagmar Andrlová

Sestra Daniela Wildová

Sestra Jana Vykročilová